Gedragscode

WHITE staat voor eerlijke en heldere communicatie

Het is voor ons belangrijk dat de websites die wij hosten hieraan voldoen. Mocht er toch een situatie ontstaan waar wij niet achter kunnen staan, dan zullen wij onderstaand beleid volgen.

Notice and take down beleid

Websites mogen geen inhoud verspreiden of opslaan die in strijd is met het Nederlandse recht. Wij hebben daarom een gedragscode ontwikkeld (PDF) waarin staat hoe je een klacht bij ons kunt melden over (vermeend) onrechtmatige uitingen op websites, webwinkels en andere online oplossingen die gebruik maken van diensten van WHITE B.V.

In dit zogenaamde Notice-and-take-down beleid staan de gedragslijnen omschreven waaraan websites (minimaal) moeten voldoen, welke procedure er geldt voor een klachtmelding en welke rol WHITE B.V. hierin speelt als tussenpersoon.

Voor een snelle afhandeling van je klacht neem je contact met ons op en doorloop je de klachtenprocedure. Zonder deze noodzakelijke onderbouwing kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen.