Algemene werking detailpagina

In dit hoofdstuk beschrijven we in zijn algemeenheid de onderdelen van een Craft CMS detailpagina. Deze kom je op verschillende plekken in het Control Panel tegen zoals bijvoorbeeld in het menu Inhoud, Categorieën, Bestanden, Gebruikers etc. De werking ervan is overal grotendeels hetzelfde.

detailpagina_algemeen.

# Taalkeuze/Multisite & Revisies

(zie afbeelding blok 1)

# Taal- & Sitekeuze

Naast de titel kun je een knop vinden met een wereldbolsymbool. Wanneer er sprake is van een meertalige website of multisite kan hier geschakeld worden tussen taal en/of site.

sitekeuze.

# Revisies

Onder de taalknop kun je ook een lijst vinden van alle momenten waarop een bewerking is gedaan. Na het bewaren van een item wordt deze aan de lijst toegevoegd. Je kunt tot 50 momenten terug gaan in de tijd.

Of een revisiemoment bijgehouden wordt is afhankelijk van de instellingen van de ontwikkelaar. Dit geldt ook voor het aantal momenten dat je terug kunt gaan in de tijd.

Wanneer je klikt op een regel met bepaalde datum kun je terugspringen naar het moment van van deze bewerking. Via de knop invoer herstellen naar deze revisie rechtsboven de pagina maak je ALLE bewerkingen na dit moment ongedaan.

revisies.

De opgebouwde geschiedenis van revisies kun je zelf niet leeg maken. Na het 50e moment verdwijnt de oudste automatisch uit de lijst.

# Bekijken & Bewaren

(zie afbeelding blok 2)

# Preview (voorvertoning)

Om te zien hoe aanpassingen en bewerkingen eruit zien vóór je ze publiceert en daarmee zichtbaar maakt voor de wereld kun je een voorvertoning openen via de knop Preview. Je ziet de pagina met aanpassingen dan zoals de bezoeker van je website dat zou zien zonder dat het nodig is eerst te publiceren.

voorvertoning.

De pagina die tevoorschijn komt is verdeeld in twee delen. Aanpassingen aan de content in de linkerzijde zijn meteen te zien in de preview aan de rechterzijde.

Omdat een laptop, tablet of mobile phone een verschillende schermgrootte heeft, kun je ook het gewenste schermformaat kiezen in de preview.

schermgrootte.

Sluit de pagina af via de knop Preview sluiten aan de linker bovenzijde.

sluit_voorvertoning.

# Bekijken

Via de knop Bekijken komt te live pagina tevoorschijn, ditmaal zonder de functionaliteit voor het bewerken van de pagina zoals hiervoor beschreven bij “Preview”. Het kan zijn dat er via een dropdown menu meer opties getoond worden, dit is afhankelijk van eventueel geïnstalleerde plugins.

bekijken.

# Maak een concept

Gebruik de knop Maak een concept wanneer je wijzigingen aan wilt brengen op een live pagina zonder dat deze meteen voor iedereen zichtbaar worden.

maak_concept.

Je kunt je wijzigingen tussentijds opslaan via Concept opslaan of later verder werken.

concept_opslaan.

Voor het zichtbaar maken van je wijzigingen op de live pagina gebruik je de knop Concept toepassen.

gebruik_concept.

Wanneer je voor het eerst een nieuwe pagina maakt dan heb je de mogelijkheid om deze als concept op te slaan. Je kunt dan in concept aanpassingen doen totdat je het concept publiceert en zichtbaar wordt op de website (live). Hierboven hebben we een iets andere werking van een concept beschreven, namelijk aanpassingen van een live pagina die je eerst in concept doet.

# Bewaren

Via Bewaren sla je gemaakte wijzigingen op. Het systeem toont in het midden van de pagina een blauwe melding wanneer het gelukt is.

bewaren.

bericht_bewaard.

Naast de rode knop kun je een dropdown menu vinden. Hier kun je handige opties vinden met bijbehorende sneltoetsen.

bewaren_dropdown.

# Tabbladen

(zie afbeelding blok 3)

Op de detailpagina zijn meestal meerdere tabbladen te vinden. Dit is afhankelijk van de inrichting door de ontwikkelaar.

Bijna altijd zul je het tabblad “Content” tegenkomen. In dit tabblad kun je bestaande contentblokken vinden of nieuwe toevoegen. Deze blokjes bevatten specifieke informatie en zijn de bouwstenen van je website. Meer uitleg hierover kun je vinden in het hoofdstuk Inhoud (content) - Matrix blokken.

# Algemene details van de pagina

(zie afbeelding blok 4)

# Slug

De slug is een stukje uit de pagina-URL, meestal afgeleid van de titel en/of functie van het item en moet uniek zijn voor een pagina. Wanneer een slug al gebruikt wordt voor een andere pagina dan zal Craft de gelijknamige slug automatisch voorzien van een volgnummer. Een dubbele slug ziet er zo uit: /contact-1 De slug komt vaak achter de domeinnaam. Een URL is bijvoorbeeld: https://www.jouwdomeinnaam.nl/contact

Wanneer je een bestaand item bekijkt dan zul je in de meeste gevallen hier al iets zien staan. Je kunt de slug van een bestaand item aanpassen. Bij het wijzigen van een slug zal Craft in de meeste gevallen de interne links automatisch aanpassen.

Let er op dat met het wijzigen van een slug de pagina-URL veranderd. Dit kan ertoe leiden dat externe links naar de pagina niet meer werken. Ook kan een URL-wijziging van invloed zijn op je positie in de zoekmachines.

# Ouder (parent)

Bij dit onderdeel kun je kiezen of het een op zichzelf staan item moet worden of dat deze onder een ander item moet vallen. Bijvoorbeeld een menu-item (parent) met onderliggende submenu’s (child). Klik op Kiezen om de bestaande structuur te bekijken en een parent te kiezen.

# Auteur

Vermelding van de schrijver.

# Berichtdatum

Datum en tijd van het item.

# Vervaldatum

Vervaldatum en tijd van het item. Na het verstrijken van dit moment zal het item niet meer zichtbaar zijn op de website.

# Ingeschakeld

Schakelaar om het item te activeren of te deactiveren. In geval van een meertalige website of multisite kun je dit ook nog apart per taal of per site instellen.

# Status

Geeft de huidige status van het item weer.

# Notities

Ruimte voor eventueel een korte uitleg om aan te geven wat je allemaal veranderd hebt aan een item.

Deze handleiding wordt je aangeboden door WHITE Digital Agency. Bezoek white.nl om meer van ons werk te zien.