Belasting (Tax)

In veel landen kennen ze een ingewikkeld belastingsysteem waarbij verschillende lagen van belasting op een product/regio berekend moet kunnen worden. Commerce is hierop ontwikkeld en daarom veelzijdig.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe Commerce tijdens het bestelproces om gaat met belastingen. Via het menu Commerce>Belasting kom je uit bij instellingen voor belastingtarieven, belastingcategorieën en fiscale zones.

Kijk ook in het hoofdstuk Producten onder Belasting.

Om het belastinggedeelte van Commerce goed te laten werken is het van belang de volgende delen in te richten (op chron. volgorde):

  • Bij het aanmaken van het product geef je aan tot welke BTW categorie en fiscale zone het behoort.
  • Bij het aanmaken van de BTW categorie geef je aan welke producttypen gebruik kunnen maken van de categorie.
  • Bij het aanmaken van de het BTW tarief geef je aan welke BTW categorie hier gebruik van maakt.

Producttypen kunnen alleen worden ingericht bij Systeeminstellingen door de ontwikkelaar.

# Belastingtarieven

# Overzichtspagina belastingtarieven

overzichtspagina belastingtarieven.

# Nieuw BTW tarief

(afbeelding blok 1)

Met Nieuw BTW tarief maak je een nieuw BTW tarief aan. Je komt uit bij de detailpagina van het nieuw aan te maken tarief. Zie Detailpagina belastingtarieven voor meer informatie.

# Overzicht

(afbeelding blok 2)

Op de overzichtspagina zie je in één oogopslag per BTW tarief wat de specifieke instellingen zijn. Op de detailpagina komt aan bod wat ze precies betekenen.

Verwijderen

Verwijder een BTW tarief met behulp van het kruisje aan het einde van de regel.

Wanneer een BTW tarief in gebruik is kan een regel niet meteen verwijderd worden. Het is dan nodig om alle plekken waar het gebruikt wordt na te gaan en aan te passen.

# Detailpagina belastingtarieven

detailpagina belastingtarieven.

# Overzicht

(afbeelding blok 1)

Naam

Naam in van het BTW tarief.

Code

Ingang (handle) waarnaar verwezen kan worden. Meestal een soort sleutel opgebouwd uit de naam.

Belastingplichting persoon

name.

Hier krijg je de optie om te kiezen hoe de BTW toegepast moet worden worden.

Afhankelijk van de selectie verschijnt er een extra keuzemogelijkheid, namelijk Fiscale Categorie.

Fiscale zone

Kies voor welke zone dit BTW tarief geldt. Fiscale zones zijn apart in te richten. Zie Fiscale zones voor meer informatie.

Diskwalificeren met geldig BTW-nummer?

Vink aan wanneer na invoer van het BTW nummer door de besteller de verleggingsregeling toegepast mag worden.

Commerce controleert tijdens het bestelproces of een BTW nummer geldig is.

Fiscale Categorie

fiscale zone.

Selecteer een BTW categorie uit het dropdown menu of maak een nieuwe aan.

Score (BTW percentage)

Vul het geldende BTW percentage in voor het item.

Opgenomen in prijs?

Wanneer je Opgenomen in prijs aanvinkt dan gaat het systeem ervan uit dat je inclusief prijzen hanteert.

Eenmaal aangevinkt krijg je nog twee extra opties om aan te geven hoe het systeem om moet gaan wanneer tarieven niet overeenkomen met de bestelling (dit kan van toepassing zijn wanneer de verleggingsregeling toegepast wordt).

# Datum

(afbeelding blok 2)

Weergave van aanmaakdatum, tijd en update moment.

# BTW categorieën

Tijdens de installatie van Commerce wordt automatisch de categorie “General” aangemaakt. Ieder product dat nieuw wordt aangemaakt valt automatisch in deze categorie. Je kunt onbeperkt categorieën bijmaken.

# Overzichtspagina BTW categorieën

overzichtspagina belastingcategorieen.

# Nieuwe fiscale categorie

(afbeelding blok 1)

Maak een nieuwe fiscale categorie aan met Nieuwe fiscale categorie. Je komt uit bij de detailpagina van de nieuw aan te maken categorie. Zie Detailpagina BTW categorieën voor meer informatie.

# Categorie instellingen

(afbeelding blok 2)

categorie instellingen.

Het tandwieltje komt tevoorschijn wanneer een categorie regel aangevinkt wordt. Kies “Standaardcategorie instellen” zodat deze standaard gekozen wordt wanneer je een nieuwe product aanmaakt.

# Overzicht

(afbeelding blok 3)

Op de overzichtspagina zie je in één oogopslag per BTW categorie wat de specifieke instellingen zijn. Op de detailpagina komt aan bod wat ze precies betekenen.

# Detailpagina BTW categorieën

detailpagina btwcategorie.

# Overzicht

(afbeelding blok 1)

Naam

Naam van de Categorie.

Ingang

Ingang (handle) waarnaar verwezen kan worden. Meestal een soort sleutel opgebouwd uit de naam.

Beschrijving

Omschrijving zodat herkenbaar is wat de categorie precies omvat.

Beschikbaar voor producttypen

Vink de producttypen aan waarvoor deze productcategorie geldt.

Standaardcategorie

Wanneer het vinkje met beschrijving lichtgrijs is betekent dit dat dit de huidige standaardcategorie is en dat deze automatisch wordt gekozen bij het aanmaken van een nieuw product.

# Datum

(afbeelding blok 2)

Weergave van aanmaakdatum, tijd en update moment.

# Fiscale zones

Na inrichting van een fiscale zone is Commerce daarna in staat om tijdens het bestelproces, op basis van het adres van de klant, een belastingtarief uit te rekenen dat geldt voor dat gebied.

# Overzichtspagina Fiscale zones

overzichtspagina fiscalezones.

# Nieuwe fiscale zone

(afbeelding blok 1)

Maak een nieuwe fiscale zone aan met Nieuwe fiscale zone. Je komt uit bij de detailpagina van de nieuw aan te maken zone. Zie Detailpagina Fiscale zones voor meer informatie.

# Overzicht

(afbeelding blok 2)

Op de overzichtspagina zie je in één oogopslag welke fiscale zones er aangemaakt zijn en bijbehorende instellingen.

# Detailpagina Fiscale zones

detailpagina fiscalezones.

# Overzicht

(afbeelding blok 1)

Naam

Naam van de zone.

Beschrijving

Omschrijving zodat herkenbaar is wat de fiscale zone precies omvat.

Standaard zone

Indien aangevinkt dan wordt deze zone gebruikt wanneer er geen verzendadres bekend is in het systeem.

Address Condition

Lijst met voorwaarden en het bereik van de voorwaarde.

Het is mogelijk om meerdere condities toe te voegen.

In dit voorbeeld hebben we gekozen om Nederland en België in dezelfde zone te laten vallen omdat BTW hoog voor allebei de landen hetzelfde percentage kent (21%).

# Datum

(afbeelding blok 2)

Weergave van aanmaakdatum, tijd en update moment.

Deze handleiding wordt je aangeboden door WHITE Digital Agency. Bezoek white.nl om meer van ons werk te zien.